Tohumluk Vakfı’nın ‘Dijital Tohumlar Filizleniyor’ projesi tanıtıldı

(ANKARA) – Tohumluk Vakfı’nın deprem bölgesinde kırsal kalkınmaya destek amacıyla hazırladığı “Dijital Tohumlar Filizleniyor” adlı projenin tanıtım toplantısı Ankara’da yapıldı.

Tohumluk Vakfı’nın deprem bölgesinde kırsal kalkınmaya destek amacıyla uygulamaya koyacağı “Dijital Tohumlar Filizleniyor” adlı projenin tanıtım toplantısı bugün Ankara’da yapıldı. Kırsalda el emeği ürünleriyle geçimini sağlayan aile işletmeleri ve kadın kooperatifleri ile orta ölçekli tarım üreticilerin hedef kitle olduğu projede Hatay bölgesinde deprem nedeniyle dezavantajlı duruma gelen üreticilere destek olunması amaçlanıyor. Projenin tanıtım toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Ayhan, şunları kaydetti:

“Sivil toplum kuruluşları, toplumun her bir bireyinin sivil iradesini özgürce, gönüllüce; paylaşma ve çoğalma arzusuyla yine toplumun bekası için kullandığı mecralardır. Gönüllülük prensibiyle yapılan çalışmaların tamamı, ortak sağduyunun hizmetine sunulur ve bu çalışmaların toplumda değişim, dönüşüm ve fark yaratması beklenir. Yardım alan ile yardım verenin eli birbirine değdiği andan itibaren bu ilişki artık karşılıklılık ilişkisine, yani dayanışmaya dönüşür. Alma, verme dengesi kurulur ve herkes birbirinden öğrenir, birbirinden beslenir. Bu öyle hassas bir dengedir ki; sevgisi biraz az, ilgisi bir doz düşük, samimiyeti bir nebze sönük olsa ayarı bozulur, kıymeti yok olur. Saygı ile, hoşgörü ile, aşk ile kurulan bağlar ise yıkılmaz denen duvarları yıkar, aşılmaz denen yolları aşar, açılmaz denen kapıları ardına kadar açar. İşte, o vakit güneş herkes için doğudan doğar, herkes için batıdan batar. Kimse kimseden daha erken doğmaz, daha geç ölmez. Bu idrak, alan ile verenin değil, bütünün kutsal çeşmesinden birlikte içenlerin ödülüdür. İyilikte buluşmak, ‘bir’likte buluşmaktır çünkü. Kendini iyiliğin yüksek ruhuna teslim etmişlerin gözü de, eli de, dili de, beli de birbirinin ardını kollar, birbirinin hayrını sorar.

Bizler, yani Tohumluk Vakfı’nın temiz kalpli gönüllüleri bu idrak yolunda omuz omuza yürürken, önümüzdeki taşları temizleyen ve çalışmalarımıza el veren başta kardeş sivil toplum kuruluşları olmak üzere, yerel yönetimlere, kamu görevlilerine; basın emekçilerine ve bağışçı gönül dostlarımıza teşekkürü borç biliriz. Toplum gönüllülüğünün yüce makamında inanç, siyaset, ırk ayrımı olmaz. Altında toplanılan çatı, kamil insanlığın, hoşgörünün ve mutlak iyiliğin yegane amaç sayıldığı hakikat çatısıdır. ve bu çatı altında bir araya gelmiş her gönül de yol arkadaşımızdır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir